We source the best products for you.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SCOPUL ACESTEI POLITICI

Această Politică de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal (denumită în continuare „politica” sau „politica de confidențialitate”) are scopul de a vă informa despre modul în care CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. (la care vom putea face referire și prin „noi”, „societatea” sau „operatorul”) tratează confidențialitatea datelor pe care le colectează atunci când acestea ne sunt furnizate prin folosirea de către dvs. a acestui website, incluzând în această categorie orice fel de date pe care ni le veți da atunci când accesați pagina noastră web (https://cinardistribution.ro/) (denumită în continuare „website-ul ”). 

Website-ul nostru nu este destinat persoanelor sub 16 ani, nu colectăm și nu ne dorim să colectăm în mod conștient date referitoare la minori sub această vârstă. Pentru acest lucru depunem toate diligențele necesare pentru a verifica, în mod rezonabil, că persoana care ne furnizează datele nu este un minor cu vârsta sub 16 ani,  răspunderea pentru orice fel de informație care ne este furnizată cu eludarea acestor dispoziții fiind în totalitate a persoanei care ne transmite aceste date.

Este important să citiți această politică împreună cu toate notificările privind prelucrarea și confidențialitatea datelor pe care le vom furniza cu diferite ocazii când vă colectăm sau prelucrăm

datele personale pentru ca a fi în permanență pe deplin informat de ce și cum folosim aceste date.

Această politică vine ca o adăugire la celelalte notificări și nu are intenția de a le elimina.

CINE SUNTEM 

Mai jos găsiți datele noastre de identificare:

 

Denumire:

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L.

Sediul social:

Str. Gârlei nr. 78, parter, Sector 1, București

Nr. înreg. în Registrul Comerțului: 

J40/1904/2022

Cod unic de identificare: 

32917118

E-mail: 

office@cinardistribution.ro 

 

În măsură în care aveți nelămuriri, observații sau reclamații cu privire la noi sau la datele personale

pe care le prelucrăm și modul în care asigurăm confidențialitatea acestor date, ne puteți trimite oricând un e-mail la adresa de mai sus. 

DREPTURI DE AUTOR 

Societatea, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului, colectează și prelucrează datele personale aparținând persoanelor care îl accesează, în conformitate cu prevederile legale în materia prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prin această politică de confidențialitate, vă spunem ce informații colectăm despre dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului (denumit în continuare „utilizatorul”), modul în care le prelucrăm, precum și opțiunile pe care le aveți cu privire la aceste date.

Această politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, cum ar fi, dar fără a se limita la dispozitive de tip PC, laptop, smartphone și tabletă, smartwatch, precum și orice alt dispozitiv cu o conexiune la internet care permite accesarea de la distanță a website-ului. Societatea deține toate drepturile de autor asupra întregului conținut pe care compania îl postează pe site, persoanele care accesează website-ul neavând niciun drept asupra conținutului, incluzând, fără limitare, reproducere, copiere, distribuire, modificare, etc.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în restul documentelor existente pe website din punct de vedere al informațiilor confidențiale, etc.), vă rugăm să nu utilizați website-ul CINAR FOOD DISTRIBUTION.

MODIFICĂRILE ACESTEI POLITICI

Această politica a devenit aplicabilă la nivelul societății la data indicată în partea de sus a acesteia. În măsura în care vom considera necesar, aceasta politică poate suporta modificări ocazionale. Atunci când vom face modificări, politica actualizată va fi publicată pe website, indicând totodată și data de la care ea a devenit aplicabilă. Într-un asemenea caz, va rămâne la latitudinea societății dacă va notifica persoanele asupra acestor modificări în alt mod decât simpla afișare pe website, precum si modalitatea în care se va efectua (spre exemplu: pop-up, slide bar, etc.).

Vă încurajăm să căutați actualizări și modificări la această politică prin verificarea datei la care a fost adoptată politica atunci când accesați website-ul nostru. 

LEGĂTURI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI 

Pe website pot exista link-uri către alte website-uri asupra cărora societatea noastră nu are niciun control, link-urile respective nefiind un indiciu de interdependență și/sau conectivitate cu entitățile respective. În cazul în care vizitați unul dintre aceste site-uri web, vă recomandăm să vă familiarizați cu regulile de utilizare a respectivului site web, politica de confidențialitate și prelucrare a datelor, precum și cu standardele de securitate folosite. CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. nu este responsabilă pentru expresiile și procedurile folosite de operatorii acestor site-uri web, dumneavoastră fiind singurul responsabil pentru transmiterea datelor personale pe aceste site-uri.

RĂSPUNDEREA UTILIZATORILOR 

Prin accesarea website-ului, vă obligați să respectați prevederile legale în vigoare la nivelul României atunci când îl utilizați, să acționați în conformitate cu bunele moravuri și cu respectivele reguli și să nu aduceți atingere în niciun fel reputației și drepturilor societății noastre sau ale altor utilizatori.

Toate riscurile care ar putea apărea în urma utilizării acestui webite constituie în întregime responsabilitatea dumneavoastră, iar CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. nu este responsabilă pentru acestea. Toate litigiile apărute în legătură cu utilizarea website-ului vor fi soluționate de instanța competentă material și teritorial de la sediul CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L.

De asemenea, vă punem în vedere faptul că sunteți răspunzător pentru orice fel de comentarii, solicitări sau review-uri sau mesaje transmise prin intermediul website-ului care ar putea afecta alte persoane sau societatea noastră. Deși depunem eforturi în mod constant pentru a șterge sau elimina aceste mesaje sau comentarii, este posibil ca, din cauza timpului scurt, să nu putem acționa cu promptitudine asupra tuturor aspectelor semnalate. În cazul în care vor exista pretenții din partea CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. sau a terțelor persoane cu privire la conținutul postat, ne rezervăm în totalitate dreptul de a ne recupera integral prejudiciul de la dumneavoastră.

INFORMAȚII DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1) Cui se aplică această politică?

Potrivit legislației, în calitate de utilizator al website-ului sunteți o persoană beneficiară a serviciilor noastre. Indiferent că o faceți personal, prin reprezentant sau că sunteți persoana de contact a unei companii ori o persoană aflată într-o relație de orice fel cu societatea noastră, sunteți o persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, și dumneavoastră, în calitate de persoana vizată.

 

2) Respectarea reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal 

În cursul activității sale curente, societatea noastră prelucrează anumite date personale referitoare utilizatori și își asumă rolul de operator de date cu caracter personal în legătură cu prelucrarea acestor date personale.

Atunci când prelucrează date cu caracter personal, CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”).

În conformitate cu dispozițiile mai sus menționate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. prelucrează și administrează datele cu caracter personal în scopurile enumerate mai jos, având implementate soluții tehnice, organizatorice și de securitate în linie cu reglementările legale.

Pe parcursul utilizării website-ului, CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. depune toate diligențele necesare pentru a păstra confidențialitatea datelor personale transmise de persoanele vizate prin intermediul website-ului, atât direct, cât și indirect. 

 

Politica aceasta descrie modul în care CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. colectează și utilizează datele personale ale utilizatorilor.

Exemple de operațiuni care se încadrează aici includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • asistență clienți, care implică solicitarea de informații sau depunerea de reclamații, activități post-vânzare, inclusiv servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților cu privire la evaluarea serviciilor oferite (feedback);
 • informații despre activitatea societății, aria în care aceasta activează, etc.;
 • prezentarea de oferte speciale, promoții personalizate, mesaje publicitare, promovarea de produse și evenimente, programe de loialitate sau alte scopuri de marketing;
 • menținerea, îmbunătățirea și analizarea site-ului web, a produselor și serviciilor pe care le oferim;
 • menținerea de înregistrări adecvate pentru scopuri administrative interne, menținerea funcționalității site-ului nostru web și menținerea relevanței acestora pentru nevoile clienților;
 • furnizarea de informații privind produsele comercializate;
 • furnizarea de informații privind siguranța persoanelor și produselor;
 • pentru a răspunde solicitărilor venite pe adresa de contact a societății sau în secțiunea dedicată în site;
 • pentru activități specifice de promovare a societății, în situația în care v-ați exprimat consimțământul în acest sens.

 

Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau, acolo unde cazul, în conformitate cu prevederile legale.

 

3) Operatorul de date cu caracter personal. Cine suntem?

După cum ați văzut sau urmează să vedeți, vă solicităm anumite date personale în funcție de stadiul în care vă aflați în website. În materia datelor personale, suntem un operator de date cu caracter personal. În această calitate, ne revin și o serie de obligații, printre care cea de a vă informa cu privire la datele pe care le prelucrăm, modalitatea în care o facem, ce drepturi aveți și cum puteți exercita aceste drepturi.

Mai jos găsiți și datele noastre de identificare în probleme privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal:

Denumire:

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L.

Sediul social:

Str. Gârlei nr. 78, parter, Sector 1, București

Nr. înreg. în Registrul Comerțului: 

J40/1904/2022

Cod unic de identificare: 

32917118

Contact DPO: 

protectiadatelor@cinardistribution.ro 

 

În măsură în care aveți nelămuriri, observații sau reclamații cu privire la noi sau la datele personale pe care le prelucrăm pentru dumneavoastră, ne puteți trimite oricând un e-mail la adresa de mai sus.

4) Ce date colectăm?

Datele personale sau informațiile personale înseamnă orice fel de informație despre un individ care poate ajuta la identificarea acelei persoane. Aici nu includem și acele date unde identitatea a fost eliminată (datele anonimizate).

În funcție de secțiunile accesate sau funcționalitățile de care doriți să beneficiați, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care, în general, vor fi după caz următoarele (această listă este orientativă și va fi, acolo unde este cazul, detaliată):

De asemenea, colectăm, folosim și partajăm în orice scop date agregate, precum date statistice sau demografice. Datele agregate pot deriva din datele dumneavoastră personale, dar nu sunt considerate date personale în sensul legii întrucât aceste informații nu dezvăluie în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră.

De exemplu, am putea agrega datele de utilizare ale dumneavoastră pentru a calcula procentajul de utilizatori care accesează o funcționalitate specifică a website-ului. Cu toate acestea, în cazul în care combinăm sau corelăm datele agregate cu datele dumneavoastră personale astfel încât să vă putem identifica în mod direct sau indirect, vom trata datele combinate rezultate ca date personale care vor fi utilizate așa cum este descris în acest document.

 

NU colectăm niciun fel de categorii speciale de date personale despre dumneavoastră (această categorie include detalii despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a dumneavoastră, de date privind sănătatea sau de date privind orientarea sexuală). De asemenea, nu colectăm informații despre condamnări penale și infracțiuni. 

 

Veți vedea că pe măsură ce folosiți website-ul nostru, colectăm informații despre dumneavoastră și despre serviciile pe care le folosiți. Informațiile pe care le colectăm se încadrează în trei categorii diferite:

 

Sursa

Datele

Interacțiune directă (informații pe care le

colectăm de la dvs.)

Ne veți putea furniza în mod direct date despre dvs. (precum datele de identificare și datele de contact, alte date personale) prin completarea câmpurilor existente pe website sau prin poștă, e-mail, telefon sau altă metodă pe care vi-o punem la dispoziție. Aici sunt incluse datele personale pe care ni le furnizați atunci când:

 • vă abonați la publicațiile noastre;
 • solicitați materiale promoționale & marketing;
 • transmiteți aplicația dvs. pentru un post în cadrul societății;
 • completați formularul de contact;
 • ne dați un feedback, etc.

Tehnologii automate sau interacțiuni

Pe măsură ce utilizați website-ul nostru, vom putea să colectăm în mod automat date tehnice despre echipamentul pe care îl folosiți, modul în care navigați și diferite tipare. Vom colecta aceste informații prin utilizarea cookie-urilor, loguri de server și alte tehnologii similare.

Terțe părți sau informații disponibile public

Vom putea să primim date personale care vă privesc din diferite terțe părți sau surse publice,cum ar fi:

 • Date tehnice de la următoarele terțe părți:

(a) furnizori de date analitice (precum Google);

(b) rețele de advertising;

(c) furnizori de informații privind căutările;

 • Date de contact, date financiare și date de tranzacționare de la furnizori de servicii tehnice, de plată sau de livrare;
 • Date de identificare și date de contact de la brokeri/intermediari sau agregatori de date;
 • Date de identificare și date de contact din surse publice (precum Registrul Comerțului, ANAF,etc.).
 • Informațiile transmise de dvs. 

Unele informații pe care le colectăm sunt furnizate de dumneavoastră atunci când utilizați serviciile noastre. Acest lucru poate include numele si prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum şi orice alte informații furnizate de dvs./cerute de noi. Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi luată în considerare, iar prin completarea informațiilor anterior menționate într-unul dintre câmpurile destinate existente pe site vă dați acordul ca datele dumneavoastră personale pot fi utilizate de CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. în scopurile enunțate mai jos.

Datele personale ale utilizatorilor sunt prelucrate numai în cazul în care dumneavoastră decideți:

 • să completați formularul de contact existent pe site;
 • să transmiteți o aplicație pentru un post în cadrul societății noastre. 

 

Pentru aceste situații, următoarele exemple de date cu caracter personal vor fi avute în vedere:

 • numele și prenumele dumneavoastră;
 • adresa de e-mail;
 • numărul de telefon;
 • toate categoriile de date personale cuprinse în CV (având în vedere că prin completarea formularului din secțiunea „cariere” atașați și CV-ul dvs.);
 • atunci când este cazul, județul unde se află locația pe care dvs. o dețineți și la care sunteți interest de furnizarea produselor oferite de societatea noastră.

În acest cazuri, datele personale sunt prelucrate cu acordul dumneavoastră, pe care ni-l oferiți în mod voluntar, în conformitate cu regulile prezentate în prezentul document, cu care sunteți de acord prin completarea și transmiterea formularelor. Dacă alegeți să nu ne furnizați datele, nu vom putea să vă răspundem cererilor și/sau aplicațiilor dvs., întrucât pentru a vă putea răspunde mesajelor trimise, precum și pentru a lua în calcul aplicațiile pentru posturile din cadrul societății, CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. trebuie să vă prelucreze datele trimise.

Atenție! Orice informație și date personale pe care le transmiteți prin vreo manieră sau alta societății intră sub răspunderea dumneavoastră în totalitate, dumneavoastră fiind singurul răspunzător pentru acuratețea informațiilor și datelor transmise către noi.

 1. Informaţiile pe care le colectăm automat cu ajutorul tehnologiilor

Unele informații sunt colectate automat de către noi, inclusiv atunci când accesați site-urile noastre web sau când utilizați în alt mod serviciile noastre. Aceste informații include informații despre dispozitiv și utilizare generală – este posibil să colectăm informații despre browser-ul sau dispozitivul dumneavoastră. Aceste informaţii pot include tipul de dispozitiv pe care îl utilizați, sistemul de operare, browser-ul, furnizorul de servicii internet, numele domeniului dumneavoastră, adresa de protocol internet (IP), dispozitivul şi identificatorii de anunțuri mobile, site-ul web care v-a trimis la website, paginile web pe care le vizualizați (inclusiv data și ora la care le-ați vizualizat), serviciile sau funcționalitatea pe care o accesați sau le folosiți (inclusiv data și ora accesării sau utilizării), precum și subiectul anunțurilor pe care faceți clic sau le vizualizați. Pentru a colecta aceste informații, utilizăm cookie-uri, semnalizatoare web şi/sau tehnologii similare. Scopul prelucrării acestor date este utilizarea lor de către societate pentru a compila statistici, prin folosirea datelor agregate, care analizează utilizarea site-ului și pentru a personaliza publicitatea către utilizatori, în măsura în care au fost de acord cu acest aspect.

 

 1. Date statistice și date anonime 

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. poate utiliza datele statistice sau datele anonime rezultate din prelucrare în următoarele scopuri:

 • pregătirea rapoartelor/analizelor;
 • colectarea informațiilor în scopuri proprii;
 • publicarea, promovarea, oferirea serviciilor oferite de societate.
 1. Date de comunicare. Politica de cookie 

Toate informațiile privind politica de cookie le găsiți într-un document distinct intitulat „Politica de cookie” pe care îl puteți găsi accesând acest link. 

Mai jos regăsiți un tabel ce rezumă toate categoriile de date colectate de către CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L., scopul colectării acestora, temeiul juridic al prelucrării și perioada pentru care acestea sunt prelucrare. 

Date personale colectate

Scop/ Activitate

Tipuri de date

Temeiul juridic al prelucrării

Perioada de retenție

Stocarea activitatii de conectare a utilizatorilor („Date utilizare site”)

Trasabilitatea jurnalelor de acces (trasabilitatea acțiunilor utilizatorului pentru a verifica informațiile de pe website)

Etapele de identificare și actiunile care fac obiectul unei înregistrări explicite a utilizatorilor

Interesul legitim al operatorului

3 luni

Informațiile pe care ni le trimiteți pentru a completa un chestionar sau pentru a trimite un feedback („Date chestionar”)

Îmbunatatirea produselor si serviciilor


Formularea unui răspuns cu privire la solicitările dvs. 

Nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, județul în care este situată locația unde se dorește furnizarea produselor noastre

Consimțământul dvs. 

3 ani de la ultimul contact sau pana cand vă retrageți consimțământul

Datele dvs. de contact pe care le furnizați atunci când vă abonați pentru a primi buletine informative sau comunicari de marketing („Date de marketing”)

Gestionarea comunicarilor comerciale. 

 

Nume, adresa de e-mail, număr de telefon

Consimțământul dvs. 

 

 

până cand vă retrageți consimțământul

Informatii privind utilizarea serviciilor furnizate (Date produse și servicii”)

Îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre

Datele furnizate de utilizarea serviciului

Interesul legitim de a-și îmbunătăți produsele și serviciile

Informatiile vor fi agregate si ulterior anonimizate

Informațiile pe care ni le trimiteți în cadrul unui proces de recrutare prin completarea formularului din secțiunea „Cariere”

(„Date recrutare”)

Recrutarea și testarea candidaților pentru posturile existente în cadrul CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L.

Informații privind candidații precizate în CV (educația, experiența profesională, aptitutidini, etc.)


Informatii privind aptitudinile (din cadrul testărilor efectuate în procesul de recrutare)

(i) consimțământul dvs.;

(ii) interesul legitim de a selecta cei mai potriviți candidați pentru un anumit post. 

3 ani de la ultimul contact sau până cand vă retrageți consimțământul

 

Retragerea consimțământului echivalează cu retragerea candidaturii.

 

CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE OBȚINUTE

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. colectează informațiile precizate în secțiunea anterioară pentru pentru a îmbunătăți oferirea serviciilor, pentru a răspunde solicitărilor dvs., pentru a recruta personal în cadrul societății, precum și pentru a dezvolta tehnologii noi care să vină în ajutorul dumneavoastră.

În concret, utilizăm informațiile:

 • pentru a îmbunătăți siguranța și securitatea utilizatorilor și ale serviciilor noastre;
 • pentru asistența oferită utilizatorilor;
 • pentru cercetare și dezvoltare;
 • pentru a permite comunicările de la și către utilizatori;
 • pentru a recruta personal;
 • în legătură cu proceduri legale.

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. nu vinde și nu distribuie informațiile dumneavoastră personale către terți în scopuri de marketing direct al terților.

1) Furnizarea serviciilor și asigurarea funcțiilor

Compania utilizează informațiile colectate pentru a furniza, a personaliza, a menține și îmbunătăți produsele și serviciile sale. Acest lucru include utilizarea informațiilor pentru realizarea operațiunilor interne necesare pentru furnizarea serviciilor noastre, inclusiv depanarea erorilor de software și operaționale, realizarea analizelor de date, testarea, studierea, monitorizarea și analizarea utilizării și a tendințelor de activitate. 

 

2) Siguranță și securitate 

Înțelegem cât de importantă este securitatea datelor personale și luăm măsurile necesare pentru a

proteja clienții noștri și alte persoane ale căror date le prelucrăm de accesul neautorizat la datele

personale, precum și de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le

prelucrăm în activitatea curentă.

Am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de securitate a datelor cu caracter

personal:

 • Politici dedicate. Adoptăm și revizuim constant practicile și politicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenințări la securitatea acestora. Aceste politici sunt supuse unor verificări constante, pentru a ne asigura că respectăm cerințele legale și că sistemele funcționează în mod adecvat.

 

 • Minimizarea datelor. Ne asigurăm că datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate doar la cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.

 

 • Restrângerea accesului la date. Încercăm să restrângem cât mai mult accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la minimul necesar: angajați, colaboratori și alte persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra și a duce la îndeplinire un serviciu. Partenerii și colaboratorii noștri sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate (legale și contractuale).

 

 • Măsuri tehnice specifice. Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea clienților noștri, încercând întotdeauna să implementăm cele mai optime soluții pentru protecția datelor. De asemenea, facem back-upuri periodice de date pentru a le putea recupera în cazul unui eventual incident și avem implementate proceduri de audit periodice în privința securității echipamentelor folosite
 • Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

 

 • Anonimizarea datelor. Acolo unde putem, încercăm pe cât posibil să anonimizăm/pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă. Cu toate acestea, deși depunem eforturi constante pentru a asigura securitatea datelor pe care ni le încredințezi, este posibil să avem parte și de evenimente mai puțin fericite și să avem incidente de securitate. În aceste cazuri, vom urma cu strictețe procedura de raportare și notificare a incidentelo de securitate și vom lua toate măsurile necesare pentru a readuce situația la normal.

 

3) Asistență pentru clienți

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. folosește informațiile furnizate de dumneavoastră (precum istoricul de pe website, date personale etc.) pentru a îmbunătăți serviciul de asistență oferit utilizatorilor, cum ar fi pentru:

 • a investiga și rezolva problemele dumneavoastră;
 • a monitoriza și îmbunătăți răspunsurile primite de la asistența pentru clienți.

4) Cercetare și dezvoltare

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. este într-un proces continuu de îmbunătățire a serviciilor si produselor oferite către clienți, prin cercetare și dezvoltare continuă, pentru a furniza în mod constant servicii si produse de calitate. De aceea, datele dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi și le vom putea folosi pentru testare, cercetare, analiză și dezvoltare de produse. Acest lucru ne permite să îmbunătățim siguranța și securitatea serviciilor noastre, să dezvoltăm funcții și produse noi și să facilităm furnizarea și extinderea serviciilor noastre.

5) Mesaje

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. poate folosi informațiile utilizate de dumneavoastră pentru a vă oferi mesaje privind starea contului dumneavoastră, update-uri ale website-ului și ale platformelor sau programelor de fidelizare, loializare, recompensare, evenimente, servicii sau produse nou-introduse și alte asemenea, atunci când considerăm că ați fi interesați.

6) Proceduri legale

Vom putea folosi informațiile pe care ni le furnizați pentru a investiga sau soluționa dispute, reclamații sau orice probleme existente privind utilizarea produselor ori pentru orice alt scop permis de legislația aplicabilă. De asemenea, CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. va putea transmite informațiile furnizate în conformitate cu solicitările venite din partea organelor jurisdicționale ce au competență privind accesul la aceste informații, precum anchete penale, dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau în procedură prealabilă, etc.

7) Transferul informațiilor obținute

Datele personale pot fi distribuite către societățile din cadrul grupului Cinar, către orice societate cu care avem parteneriate încheiate, în cazul în care considerăm că acest lucru este în interesul nostru legitim pentru scopuri administrative interne (de ex. stocarea de date) sau pentru auditarea şi monitorizarea proceselor noastre interne.

Vom putea distribui datele cu caracter personal cu și/sau către alte societăți dacă acestea ne furnizează produse şi servicii, cum ar fi sistemele IT.

8) Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Colaborăm cu o serie de parteneri și furnizori de servicii pe care îi selectăm cu atenție, pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt în siguranță. Consideram important ca dumneavoastră să fiți informați cu privire la locul în care sunt transferate datele pe care ni le furnizați.

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. poate transfera date cu caracter personal în alte țări din Uniunea Europeană și, în anumite cazuri, în alte țări terțe – non-UE, indiferent dacă, în cazul unor astfel de alte țări, Comisia Europeană a decis deja nivelul de protecție a datelor cu caracter personal, egalând nivelul existent în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal sunt transferate altor companii în cazul în care acest lucru este necesar într-o anumită situație, pe baza unui contract, în temeiul căruia destinatarul datelor cu caracter personal se angajează să respecte un standard ridicat de protecție a datelor cu caracter personal (transferul de date cu caracter personal se bazează pe „clauzele standard” privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor) și/sau sub rezerva acordului persoanei ale cărei date cu caracter personal sunt transferate.

În cazul în care CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. va fi obligată să furnizeze date cu caracter personal sau nu i se permite să facă acest lucru, numai datele necesare îndeplinirii scopului strict al cererii vor fi divulgate.

9) Furnizare de date către terți 

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi. CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. furnizează partenerilor numai date cu caracter personal pe care le-a prelucrat deja, asupra cărora au fost stabilite măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor și s-au îndeplinit celelalte obligații care decurg din Regulamentul general privind protecția datelor. Partenerii CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. au acces la datele cu caracter personal numai în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. nu furnizează în niciun caz, contra cost, date cu caracter personal terților.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • partenerilor contractuali ai CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. (cum este cazul companiilor cu care ne aflăm în relații de parteneriat, precum compania de curierat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);
 • furnizorilor de servicii care asigură CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. servicii legate de plasarea datelor personale pe serverele comune ale societății, de gestionarea aplicațiilor pentru programele de fidelizare, de asigurarea plăților pentru achiziții de la societate și evaluarea anchetelor de marketing (ex:servicii de marketing, servicii de plată/bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă societatea în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori etc.); Datele personale ale angajaților societății sunt furnizate firmei externe de contabilitate, care compilează înregistrările contabile, fiscale și de salarizare ale societății;
 • autorităților competente (parchet, poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum și atunci când sunt cerute în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • altor companii din același grup cu CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L., în scop de management şi analiză, luarea deciziilor, precum şi alte scopuri de afaceri. De exemplu, putem partaja informaţiile dumneavoastră cu pentru a extinde şi promova ofertele noastre de produse şi servicii; 
 • în cazuri izolate, societăților care furnizează CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. servicii care permit angajaților societății să raporteze cazurile de încălcare a reglementărilor legale sau cazurile în care societății, partenerii săi sau alți angajați adoptă o abordare lipsită de etică;
 • specialiști, avocați, contabili și alți furnizori de servicii profesionale.

De asemenea, vom putea transmite datele cu caracter personal unor terți:

 • în cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;
 • persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
 • în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială;
 • în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;
 • pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau
 • pentru a proteja drepturile, proprietăţile sau siguranța societății, a angajaţilor săi, a clienţilor săi, a furnizorilor sau a altor persoane. Unii din aceşti destinatari (inclusiv afiliaţii noştri) pot utiliza datele dumneavoastră în ţări aflate în afara Spațiului Economic European.

 

PĂSTRAREA DATELOR

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. păstrează date cu caracter personal numai pentru perioada de timp necesară pentru atingerea scopului prelucrării sale și face acest lucru conform regulilor specificate mai jos:

Scop

Informații suplimentare

Solicitările sau cererile efectuate prin intermediul formularului de contact

Vom păstra datele timp de 3 ani sau până la data la care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora

Aplicațiile transmise pentru ocuparea unui post în cadrul societății 

Vom păstra datele timp de 3 ani sau până la data la care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora

Marketing 

Vom prelucra datele până vă veți dezabona de la metodele de marketing.

Îmbunătățirea serviciilor

Vom păstra datele timp de 3 ani sau până la data la care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora

Pe scurt, vom păstra datele dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale sau de raportare.

Încercăm pe cât posibil să stabilim de la bun început perioada necesară stocării datelor cu caracter personal, însă acest lucru nu este întotdeauna posibil. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, luăm în considerare valoarea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care prelucrăm datele personale și dacă putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

În anumite circumstanțe, putem anonimiza datele tale personale (astfel încât acestea nu mai pot fi asociate cu tine) în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică, caz în care putem folosi aceste informații pe o perioadă nelimitată fără a vă anunța în prealabil.

Vă rugăm să rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

STOCAREA DATELOR FURNIZATE

Datele personale pe care ni le furnizati și pe care le prelucrăm sunt prelucrate în SEE („Spațiul Economic European”) și stocate în serverele din Europa. Cu toate acestea, aceste date pot fi prelucrate de personalul din afara SEE care lucrează pentru noi sau pentru unul dintre partenerii noștri de afaceri sau furnizorii de servicii. 

Unele țări din afara SEE nu pot oferi același nivel de protecție adecvată a drepturilor și libertăților dumneavoastra în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, prin utilizarea serviciilor noastre, vă dați consimțământul ca datele dumneavoastra personale sa fie prezentate de către societate terțelor părți.

Vă rugam sa ne contactați dacă doriți mai multe detalii despre garanțiile specifice aplicate transferului informațiilor dumneavoastră personale în afara SEE.

SCOPUL PRELUCRĂRII

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. folosește informațiile furnizate de dumneavoastră pentru a vă oferi acces la:

 • produsele și oferte noastre curente;
 • informare cu privire la activitatea societății;
 • oportunități de angajare și efectuarea pașilor necesari în acest sens;
 • încheierea contractelor de muncă/oferirea unei poziții în cadrul societății;
 • campaniile de marketing derulate de societate;
 • posturi disponibile pentru angajare sau colaborare;
 • diverse oferte promoționale derulate de societate în mod curent sau în anumite perioade.

 

Pentru buna îndeplinire a acestor servicii, CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. va putea folosi informațiile furnizate și în alte scopuri precum facturare, statistică, cercetare și dezvoltare, etc. În măsura în care CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. va considera că informațiile furnizate vor putea fi folosite și în alte scopuri decât cele anterior menționate, va informa imediat utilizatorii despre acest aspect.

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR

 1. Prelucrarea datelor este necesară pentru a furniza serviciile pe care le solicitați

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. trebuie să colecteze și să utilizeze anumite informații pentru furnizarea serviciilor. Acestea includ în principal informații despre utilizarea serviciilor societății, necesare pentru a menține, optimiza și îmbunătăți serviciile.

 

 1. Prelucrarea datelor este necesară pentru interesele legitime ale CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L.

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. colectează și utilizează informațiile personale în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea intereselor sale legitime. Aceasta include colectarea și utilizarea informațiilor:

 • pentru menținerea și îmbunătățirea siguranței și securității utilizatorilor;
 • pentru a preveni, a detecta și a lupta împotriva fraudelor care ar putea avea legătură cu utilizarea serviciilor noastre;
 • pentru a furniza servicii de asistență pentru clienți;
 • pentru a optimiza serviciul oferit și a dezvolta servicii noi;
 • în scop de cercetare, dezvoltare și analiză (includem aici analizarea tendințelor de utilizare pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și oferirea de noi servicii);
 • pentru a stabili strategia de marketing și comunicare.

 

 1. Prelucrarea este necesară pentru a îndeplini obligațiile legale ale CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L.

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. se supune legii aplicabile din jurisdicția unde activează, iar anumite date personale vor trebui să fie prelucrate în conformitate cu aceste reglementări (spre exemplu, obligațiile de a menține înregistrările financiar-contabile, documentele de angajare, informațiile privind soluționarea plângerilor, etc.).

Totodată vor putea exista situații în care societatea trebuie să transmită datele dumneavoastră personale către organele și autoritățile competente atunci când li se cer aceste date pentru soluționarea sau prevenirea unor conflicte.

 1. Alte temeiuri legale

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. folosește diferite temeiuri de prelucrare a datelor furnizate de dumneavoastră, pentru a va putea oferi serviciile. Acestea sunt:

Datele prelucrate

Temeiul prelucrării

Nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon

Articolul 6 alin. (1) lit. b GDPR – pentru a îndeplini contractul pe care îl încheiați cu noi la distanță în momentul creării unui cont pe website, precum și în momentul înregistrării ca și candidat/angajat.

Activități promoționale și marketing

Articolul 6 alin. (1) lit. a) GDPR – consimțământ – în cazul marketingului direct, dacă nu doriți să primiți informații privind activitatea noastră și serviciile oferite, puteți oricând să vă retrageți consimțământul.

Articolul 6 alin. (1) lit. f) GDPR – interesul legitim – pentru a ne promova serviciile și produsele oferite pentru care puteți oricând să vă retrageți consimțământul.

DATELE CARE APARȚIN MINORILOR

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori. Minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii,  și nici să participe la concursuri, evenimente sau campanii ale societății, decât dacă

aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii sub vârsta de 16 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații din partea societății numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul website-ului sau platformei garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În temeiul GDPR, aveți o serie de drepturi privind datele dumneavoastră personale:

Dreptul conferit

Informații suplimentare

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a ne cere informații despre datele personale pe care le prelucrăm și care vă vizează.

O să încercăm, pe cât posibil, să vă oferim informațiile despre datele dvs. într-o manieră cât mai clară, accesibilă, structurată, care să poată fi citită de o mașină. Pentru a face acest lucru, va trebui să fim siguri că datele respective se referă la persoana dumneavoastră, astfel încât vă vom identifica prin furnizarea unei copii de pe cartea de

identitate.

Dreptul de rectificare

Datele dvs. ar trebui să fie în permanență actualizate și complete. Deși noi depunem toate eforturile pentru a ne asigura că datele furnizate sunt mereu corecte, vom avea nevoie și de ajutorul dvs.

Dacă descoperiți că datele dvs. nu sunt corecte, că au intervenit modificări sau că doriți să adăugați ceva, ne puteți trimite o solicitare prin care ne cereți să rectificăm acele date, fie că vorbim de o actualizare, modificare sau completare.

Dreptul de ștergere/dreptul „de a fi uitat

Ne puteți cere ștergerea datelor dvs. personale în următoarele cazuri:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • vă opuneți prelucrării atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele au fost prelucrate de la un minor fără acordul părinților, tutorelui sau reprezentantului legal.

Utilizatorii pot solicita oricând ștergerea contului. În urma unei astfel de solicitări, CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. va șterge informațiile care nu mai trebuie păstrate și va restricționa accesul sau utilizarea oricăror informații care trebuie încă păstrate.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră

personale în următoarele cazuri:

 • contestați exactitatea datelor dvs. personale, dar pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală și nu sunteți de acord cu ștergerea datelor cu caracter personal, dar ne solicitați în schimb restricționarea prelucrării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele dvs. personale, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul la prelucrarea datelor

Ne puteți solicita să vă transmitem datele cu caracter personal care va privesc și pe care ni le-ati furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, în următoarele cazuri:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ;
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a va opune prelucrării atunci când:

 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

În asemenea caz, nu mai prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în

instanță.

Dreptul de a vă opune unui proces decisional individual automatizat, inclusive crearea de profiluri 

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice ce vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Aceste drept are anumite limitări, anume:

 • decizia automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi;
 • decizia este autorizată conform normelor legale;
 • avem consimțământul dvs. explicit în acest sens.

În asemenea caz, ne puteți trimite o cerere pentru ca datele dvs. personale să fie supuse unui proces manual de prelucrare.

Vă rugăm să rețineți că:

 1. vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
 2. dacă vreți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: office@cinardistribution.ro sau prin orice alt mod pe care CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L. vi-l pune la dispoziție și este evidențiat în această Politică.
 3. drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții de la acestea, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
 4. vom încerca să răspundem solicitării dvs. în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 5. este posibil ca în anumite cazuri să fim nevoiți să solicităm o anumită taxă pentru exercitarea drepturilor, în special atunci când considerăm că această este nejustificată. În acest caz, vă vom informa în termenul legal despre necesitatea achitării taxei și vom proceda la soluționarea cererii numai după ce această taxă a fost achitată.
 6. este posibil ca în anumite cazuri să nu putem să furnizăm informațiile cerute pentru că ar implica „date mixte”, adică și date personale care aparțin altor persoane și pe care nu le putem anonimiza în mod rezonabil și eficient. Într-un asemenea caz vă vom informa în termenul legal, inclusiv asupra faptului că veți putea depune o plângere la autoritatea competentă.
 7. dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

FORMULAREA UNEI PLÂNGERI

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie accesate, actualizate, rectificate sau șterse în anumite circumstanțe (de exemplu, atunci când datele personale nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus), dacă doriți să solicitați restricționarea prelucrării datelor în anumite circumstanțe (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor – pentru o perioadă care ne-ar permite să verificăm exactitatea datelor în cauză), dacă doriți să depuneți o plângere la noi, dacă doriți să vă opuneți prelucrării datelor și doriți, în orice moment, să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe care le-ați acordat anterior, ne puteți notifica în orice moment prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, la următoarea adresă: Strada Gârlei nr. 78, parter, Sector 1, București sau la adresa de e-mail office@cinardistribution.ro sau puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la nivelul societății la adresa protectiadatelor@cinardistribution.ro, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul societății. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta Politică sau în legătura cu utilizarea, de către societate, a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai sus, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poștala sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm răspunsul), numărul dumneavoastră de telefon precum și scopul cererii dumneavoastră.

Vom depune toate eforturile pentru a rezolva cererea dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal. Pentru Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, datele de contact le găsiți mai jos:

Adresă

Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 010336

Telefon

+40.318.059.211 sau +40.319.059.212

E-mail

anspdpcs@dataprotection.ro ro_RORomanian