We source the best products for you.

Terms and conditions

INTRODUCERE 

Prezenta secțiune definește conditiile de utilizare a website-ului https://cinardistribution.ro/ de către utilizatori sau clienți. Folosirea acestui website și plasarea de comenzi online semnifică acceptul dumneavoastră în ceea ce privește termenii și condițiile mai jos menționate. Pentru orice alte informații suplimentare sau nelămuriri vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@cinardistribution.ro. Dacă nu acceptați termenii și condițiile prezentei sectiuni, nu trebuie sa utilizați website-ul. 

Începând cu 25.05.2018 pe teritoriul României se aplică Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în „Politica de confidențialitate”, care completează această secțiune de „Termeni și condiții”. Vă rugăm să citiți în întregime politica de confidențialitate cu privire la datele personale prelucrate accesând acest link

IDENTITATE 

Website-ul https://cinardistribution.ro/ este proprietatea societății CINAR FOOD DISTRIBUTION S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/1904/2022, având codul unic de înregistrare 32917118, denumită în continuare „CINAR FOOD DISTRIBUTION”. 

DEFINIȚII

 • CONȚINUT:
 • toate informațiile de pe WEBSITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament (computer, telefon, tabletă, etc.);
 • conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către CINAR FOOD DISTRIBUTION prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un membru al echipei CINAR FOOD DISTRIBUTION UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de CINAR FOOD DISTRIBUTION într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la CINAR FOOD DISTRIBUTION, sau alte date privilegiate ale acesteia.
 • CINAR FOOD DISTRIBUTION – Societatea CINAR FOOD DISTRIBUTION SRL, ce este organizată și își desfășoară activitatea în baza și cu respectarea legii române;
 • WEBSITE – Domeniul https://cinardistribution.ro/ și subdomeniile acestuia;
 • UTILIZATOR – Persoana fizică cu vârsta mai mare de 16 ani care are sau obține acces la WEBSITE, prin orice mijloc.

PROPRIETATE INTELECTUALA 

Întregul conținut al website-ului, incluzând dar fără a se limita la fotografii, elemente de grafică web, simboluri, texte, programe sau alte date este proprietatea CINAR FOOD DISTRIBUTION și este protejat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completarile ulterioare, acesteia fiindu-i rezervate toare drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe și/sau publicare). 

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de CINAR FOOD DISTRIBUTION, includerea oricărui conținut în afara website-ului CINAR FOOD DISTRIBUTION, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al CINAR FOOD DISTRIBUTION asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al CINAR FOOD DISTRIBUTION.

Orice conținut la care utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc se află sub incidența prezentului document, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între CINAR FOOD DISTRIBUTION și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea CINAR FOOD DISTRIBUTION cu referire la acel conținut.

Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezentului document.

În cazul în care CINAR FOOD DISTRIBUTION conferă utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se întinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea CINAR FOOD DISTRIBUTION pentru respectivul utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun conținut transmis către utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea CINAR FOOD DISTRIBUTION și/sau al angajatului CINAR FOOD DISTRIBUTION care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

UTILIZAREA CONȚINUTULUI WEBSITE-ULUI 

În calitate de utilizator al website-ului trebuie să respectați toate politicile puse la dispoziție în cadrului website-ului și să înțelegeți că acestea guvernează toate raporturile dintre dumneavoastră și CINAR FOOD DISTRIBUTION. 

În acest sens, nu trebuie să utilizați website-ul în mod necorespunzator. De exemplu, nu încercați să îl influențați sau să îl accesați în alt mod decât prin interfața și prin instrucțiunile oferite de CINAR FOOD DISTRIBUTION. Putem întrerupe sau înceta afișarea paginii web către dvs. dacă nu respectați Termenii și condițiile sau politicile noastre ori în cazul în care descoperim un comportament suspectat ca fiind necorespunzător. 

Navigarea pe website-ul nostru nu permite reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acestea, de către orice persoană, fără a obține în prealabil acordul nostru scris. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform dispozițiilor legale în vigoare. 

FRAUDA

CINAR FOOD DISTRIBUTION nu solicită utilizatorilor prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS, etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi, carduri bancare sau parole personale. Prin urmare, utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

Astfel, CINAR FOOD DISTRIBUTION declină orice responsabilitate în situația în care un utilizator ar fi sau este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele CINAR FOOD DISTRIBUTION. Utilizatorul va informa CINAR FOOD DISTRIBUTION asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact puse la dispoziție pe website.

CINAR FOOD DISTRIBUTION nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site pentru comunicări de marketing poate solicita dezabonarea de la acestea.

Comunicările realizate de către CINAR FOOD DISTRIBUTION prin mijloace electronice de comunicare la distanță (spre exemplu, e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a website-ului și/sau al CINAR FOOD DISTRIBUTION, aceasta din urmă rezervându-și dreptul de a acționa potrivit legii împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • De a accesa datele de orice tip ale altui utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă; 
 • De a altera sau de a modifica conținutul website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către CINAR FOOD DISTRIBUTION către utilizator; 
 • De a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează website-ul;
 • De a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către CINAR FOOD DISTRIBUTION către utilizator atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

RESPONSABILITATE 

CINAR FOOD DISTRIBUTION face toate eforturile rezonabile pentru ca informațiile oferite pe website să fie corecte, exacte și actualizate, însă nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru omisiuni sau erori în conținutul website-ului. 

Fotografiile cu produsele comercializate de societate prezentate pe website sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini. Cu toate acestea, CINAR FOOD DISTRIBUTION vă prezintă cât mai detaliat și corect produsele și serviciile, respectând acuratețea acestora. 

Cu excepția cazurilor în care se prevede contrariul, nu declarăm și nu garantăm

 • Că există identitate între produsele prezentate în imaginile publicate pe website și produsele furnizate de societate; 
 • Disponibilitatea website-ului sau operarea acestuia fără erori sau întreruperi; 
 • Compatibilitatea website-ului cu sistemul de operare și software-ul telefonului sau calculatorului utilizatorilor; 

Utilizarea și navigarea website-ului se face pe răspunderea utilizatorilor. Astfel, utilizând acest website, sunteți de acord că CINAR FOOD DISTRIBUTION nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse de navigarea și utilizarea website-ului, inclusiv dar fără a se limita la defecțiuni sau viruși care pot apărea pe computerul dvs. sau orice altă platformă pe care utilizați website-ul. 

MODIFICĂRI 

CINAR FOOD DISTRIBUTION își rezervă dreptul de a amenda, modifica, actualiza, întrerupe operarea acestui website sau al oricărui conținut publicat pe acest website în orice moment, fără o notificare prealabilă. 

CINAR FOOD DISTRIBUTION își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui document, fără notificare prealabilă a persoanelor care îl utilizează. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a website-ului și serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment. 

CONFLICTE ȘI LITIGII

În cazul în care se ivește orice conflict între CINAR FOOD DISTRIBUTION și utilizatori, se va încerca rezolvarea acestuia pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale în vigoare de la momentul respectiv, soluționarea conflictelor fiind de competența instanțelor române de la sediul CINAR FOOD DISTRIBUTION. Fiind de acord cu acești Termeni și condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

ALTE DISPOZIȚII 

CINAR FOOD DISTRIBUTION își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

În cazul în care una sau mai multe clauze dintre cele menționate mai sus va fi declarată nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, clauza declarată nulă nu va afecta validitatea celorlalte clauze, cu excepția cazului în care se găsește în strânsă legătură cu aceasta din urmă.

en_USEnglish